Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 (08 มิ.ย. 2566)  
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน เมษายน2566 (08 มิ.ย. 2566)  
รายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบป... (26 เม.ย. 2566)  
การติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6... (19 เม.ย. 2566)
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65-มี.ค.... (19 เม.ย. 2566)
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (19 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลก้อ รอบ ... (10 เม.ย. 2566)
การประชุมพิจารณาโครงการชุมชน ภายใต้แผนงานที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพล... (07 เม.ย. 2566)
รายงานการติดตาผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมา... (04 เม.ย. 2566)
การประชุมคัดเลือกครัวเรือนตามโครงการบ้านพอเพียง (03 เม.ย. 2566)
สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2566 (03 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนิงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลก้อ พ.ศ.2566 รอ... (03 เม.ย. 2566)
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลก้อ ประจำปี... (03 เม.ย. 2566)
กิจกรรม จิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ วัดก้อยืน ตำบลก้อ อำเภอลี... (23 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบีย... (13 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซม... (10 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดา... (23 ก.พ. 2566)
-ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน... (17 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูก... (16 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (15 ก.พ. 2566)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สว... (10 เม.ย. 2566)  

ร่วมพิธีเปิดการประชาสัมพั... (10 เม.ย. 2566)  

ทต.ก้อ ร่วมรับฟังโครงการป... (10 เม.ย. 2566)  

ทต.ก้อ ติดตั้งป้ายเตือนจร... (10 เม.ย. 2566)

ร่วมกับ ม.ราชภัฏลำปาง​ ส่... (08 เม.ย. 2566)

ร่วมงาน “ประเพณีขึ้นไหว้ส... (08 เม.ย. 2566)

ร่วมประชุมการจัดงบประมาณ ... (07 เม.ย. 2566)

ลงพื้นที่แจกเบี้ยยังชีพให... (07 เม.ย. 2566)

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเคร... (06 เม.ย. 2566)

ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมื... (05 เม.ย. 2566)

เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส... (04 เม.ย. 2566)

ลงพื้นที่ตรวจสอบ​ระบบน้ำป... (03 เม.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมป้องกันและแ... (03 เม.ย. 2566)

โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบา... (03 เม.ย. 2566)

จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทา... (31 มี.ค. 2566)

ติดตามความก้าวหน้าการปลูก... (30 มี.ค. 2566)

ร่วมการอบรมถ่ายทอดองค์ควา... (28 มี.ค. 2566)

เข้าแถวเคารพธงชาติสร้างคว... (27 มี.ค. 2566)

เด็กนักเรียนศึกษาแหล่งเรี... (27 มี.ค. 2566)

เด็กนักเรียนศึกษาแหล่งเรี... (24 มี.ค. 2566)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 (26 พ.ค. 2566)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566 (07 เม.ย. 2566)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซม... (10 มี.ค. 2566)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (03 มี.ค. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดา... (23 ก.พ. 2566)
-ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน... (17 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (15 ก.พ. 2566)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สา... (15 ก.พ. 2566)
-ราง-ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล... (09 ก.พ. 2566)
-ร่าง-ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (09 ก.พ. 2566)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566 (03 ก.พ. 2566)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (16 ม.ค. 2566)
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (09 ธ.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (07 ธ.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (09 ต.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (05 ต.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (01 ต.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (02 มิ.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (02 พ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ของเทศบาลตำบลก้อ ประ... (10 เม.ย. 2566)  
แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลก้อ (16 ม.ค. 2566)  
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (06 ม.ค. 2566)  
ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง (02 ม.ค. 2566)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลก้อ (03 ต.ค. 2565)
ประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาาท้องถิ่นและพนักงานท้องถิ่น (01 ต.ค. 2565)
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (30 ก.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 เม.ย. 2565)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (25 เม.ย. 2565)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (25 เม.ย. 2565)
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธร... (04 เม.ย. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ธ.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่รับผิดชอบภายในสำนัก... (15 ต.ค. 2564)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุลคลากรบุคคลเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ. 2565 (08 ต.ค. 2564)
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (06 ต.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (01 ต.ค. 2564)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างปร... (24 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเท... (24 ก.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ online casino index (22 ส.ค. 2565)  
เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ online casino index queenclub88 (22 ส.ค. 2565)  
UFALION168 โปรโมชั่น100% ฝาก29รับ100 20รับ100 ฝากถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง (31 พ.ค. 2565)  
test (10 พ.ค. 2565)
นางแบบคนดัง รับงานหนีโควิด (18 ก.พ. 2564)
รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท (25 พ.ย. 2562)
รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท (25 พ.ย. 2562)
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ (18 ต.ค. 2562)
ไบนารี่ออฟชั่น (16 ก.ย. 2562)
Business Manager เป็นยังไง (16 ก.ย. 2562)
goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th