Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


semenaxcaps.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (09 ธ.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคา... (06 ธ.ค. 2565)  
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.๒๕65 (06 ธ.ค. 2565)  
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปีงบประมาณ ... (06 ธ.ค. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล... (24 พ.ย. 2565)
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (20 ต.ค. 2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (29 ก.ย. 2565)
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (29 ก.ย. 2565)
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (21 ก.ย. 2565)
รายงานการวิจัยผลการประเมินระดับความพึงพอใจผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ... (12 ก.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะสุขของเทศบาลตำบลก้อ ประจำปี พ.ศ.2565 (02 ก.ย. 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดไเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแล... (24 มิ.ย. 2565)
-ร่าง- ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักง... (21 มิ.ย. 2565)
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงา... (21 มิ.ย. 2565)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (01 มิ.ย. 2565)
ประกาศสำนักบริหารโครงการ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครง... (02 พ.ค. 2565)
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน 2565 (01 พ.ค. 2565)
รายงานผลการประเมินตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วน... (18 เม.ย. 2565)
สถิติการใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารและบริการอินเตอร์เทศบาลตำบลก้อ ประจำปี 2565 (11 เม.ย. 2565)
สถิติการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (05 เม.ย. 2565)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมมอบผ้าห่มกันหนาว ภ... (23 พ.ย. 2566)  

วันครู ประจำปี 2566 “ครูด... (16 ม.ค. 2566)  

สวดพระอภิธรรม​ ในงานพระรา... (13 ม.ค. 2566)  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปร... (13 ม.ค. 2566)

ลง​พื้นที่​แจกปฏิทิน​สวัส... (11 ม.ค. 2566)

พิธีฉลองสมโภชวิหารปราสาทค... (09 ม.ค. 2566)

โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน... (06 ม.ค. 2566)

โครงการประชาสัมพันธ์ผลการ... (05 ม.ค. 2566)

ลงพื้นที่แจกปฏิทินสวัสดีป... (04 ม.ค. 2566)

ลงพื้นที่แจกปฏิทินสวัสดีป... (01 ม.ค. 2566)

โครงการการแข่งขันกีฬาประช... (30 ธ.ค. 2565)

พิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬ... (28 ธ.ค. 2565)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบ... (27 ธ.ค. 2565)

เข้าร่วมโครงการจัดงานผ้าฝ... (26 ธ.ค. 2565)

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอง... (26 ธ.ค. 2565)

กิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต... (26 ธ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ต่อสัญญาจ้างงานค... (23 ธ.ค. 2565)

ลงพื้นแจกถุงยังชีพพร้อมเง... (23 ธ.ค. 2565)

ลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนที่ชำร... (23 ธ.ค. 2565)

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มจักสา... (22 ธ.ค. 2565)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 (16 ม.ค. 2566)  
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (09 ธ.ค. 2565)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 (07 ธ.ค. 2565)  
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 (09 ต.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 (05 ต.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 (05 ก.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 (02 มิ.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 (02 พ.ค. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (11 เม.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565 (01 เม.ย. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (07 มี.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565 (06 ก.พ. 2565)
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (13 ม.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (06 ม.ค. 2565)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (07 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา... (11 พ.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา... (05 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานแสดงความก้าวหน้าการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ระยะเวลา... (05 พ.ย. 2564)
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2564 (05 ต.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (25 เม.ย. 2565)  
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (25 เม.ย. 2565)  
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (25 เม.ย. 2565)  
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธร... (04 เม.ย. 2565)
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) (01 ธ.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่รับผิดชอบภายในสำนัก... (15 ต.ค. 2564)
รายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (06 ต.ค. 2564)
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (01 ต.ค. 2564)
แผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตำบลก้อ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (01 ต.ค. 2564)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.... (28 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างปร... (24 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเท... (24 ก.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้... (24 ก.ย. 2564)
คำสั่งกองคลังเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบา... (07 ก.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่องการแบ่งงานและการมอบหน้าที่รับผิดชอบภายในสำนัก... (07 ก.ค. 2564)
คำสั่งสำนักปลัดเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง มอบหมายอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักป... (29 มิ.ย. 2564)
คำสั่งเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง การมอบหมายและมอบอำนาจนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน (18 มิ.ย. 2564)
คำสั่เทศบาลตำบลก้อ เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลตำบลก้อ... (09 มิ.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธร... (01 มิ.ย. 2564)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงการแบ่งส่วนราชก... (01 มิ.ย. 2564)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ online casino index (22 ส.ค. 2565)  
เลขเด็ดท้าวเวสสุวรรณ online casino index queenclub88 (22 ส.ค. 2565)  
UFALION168 โปรโมชั่น100% ฝาก29รับ100 20รับ100 ฝากถอนได้ตลอด 24 ชั่วโมง (31 พ.ค. 2565)  
test (10 พ.ค. 2565)
นางแบบคนดัง รับงานหนีโควิด (18 ก.พ. 2564)
รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท (25 พ.ย. 2562)
รับสมัคร ป.ตรี -ป.โท (25 พ.ย. 2562)
รวมสถานที่ท่องเที่ยวภาคเหนือ เที่ยวได้ไม่เบื่อ (18 ต.ค. 2562)
ไบนารี่ออฟชั่น (16 ก.ย. 2562)
Business Manager เป็นยังไง (16 ก.ย. 2562)
goldenslot ให้บริการพนันพนันอย่างถูกกฎหมายมีใบอนุญาติรับรองอย่างถูกต้อง (10 มิ.ย. 2562)
แหล่งท่องเที่ยวในตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
แจ้งการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลตำบลก้อ (25 มี.ค. 2562)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th