Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ก.ค. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านก้อท่า (สายโกดังนายสะอาด โกรินทร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)
17 ก.ค. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 ช่วงซอย 3 ไปซอย 5 (ซอยบ้านครูสุข) และจุดที่ 2 ช่วงซอย 5 ไปซอย 7 (ซอยบ้านป้าจิ๋น) พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก
17 ก.ค. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลำเหมืองและถังพักน้ำคอนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านก้อทุ่ง หมู่ 1 (ห้วยหนองเตา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-dibbing)
24 มิ.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แบบสำรวจความคิดเห็นเเพื่อใช้เป็นข้อมูลประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
24 มิ.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้นจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
24 มิ.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้นจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติมครั้งที่ 1
18 มิ.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข
18 มิ.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แผนการดำเนินการ (happy workplace)
13 มิ.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลก้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567
12 เม.ย. 2567 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th