Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
16 ม.ค. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลก้อ
06 ม.ค. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
02 ม.ค. 2566
ถึง
28 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง
03 ต.ค. 2565
ถึง
01 ต.ค. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลก้อ
30 ก.ย. 2565
ถึง
28 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
25 เม.ย. 2565
ถึง
25 เม.ย. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
25 เม.ย. 2565
ถึง
25 เม.ย. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25 เม.ย. 2565
ถึง
25 เม.ย. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายงานทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
04 เม.ย. 2565
ถึง
25 เม.ย. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม สำหรับผู้บริหาร พนักงานฯประจำปี 2565
01 ธ.ค. 2564
ถึง
25 เม.ย. 2565
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th