Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
 
การคมนาคม
   - ถนนลูกรัง
   - ถนนลาดยาง
   - ถนนคอนกรีต
   - สะพาน

จำนวน 15 สาย
จำนวน 4 สาย
จำนวน 12 สาย
จำนวน 10 สาย
 
โครงการโทรคมนาคม
   - ที่ทำการไปรษณีย์                           
   - ติดตั้งเสาโทรศัพท์เคลื่อนที่ (AIS, dtac
 TrueMove

จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง

การไฟฟ้า
   - ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ มีพื้นที่รับบริการไฟฟ้า ร้อยละ 98 ของพื้นที่

 
แหล่งน้ำธรรมชาติ
   - ลำน้ำ ลำห้วย  
   - บึง หนอง และอื่นๆ

จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
   - ฝาย  
   - บ่อน้ำตื้น
   - บ่อโยธาฯ
   - อ่างเก็บน้ำ
   - ประปาหมู่บ้าน

จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 13 แห่ง
จำนวน 1 แห่ง
จำนวน 3 แห่ง
จำนวน 9 แห่ง
 

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th