Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
เอกสารดาวน์โหลด
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แบบ ทพ. คำขอจดทะเบียน (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ คำแนะนำจดทะเบียนตั้งใหม่ (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ คำแนะนำจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ แบบบริการทะเบียนพาณิชย์ (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายละเอียดเอกสารประกอบคําขอการจดทะเบียน (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ หนังสือมอบอำนาจ (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ เอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (กองคลัง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร(กองช่าง)
15 มี.ค. 2564 ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ คำร้องทั่วไป(กองช่าง)

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th