Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
04 ก.ค. 2566
ถึง
04 ก.ค. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
08 มิ.ย. 2566
ถึง
08 มิ.ย. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
26 พ.ค. 2566
ถึง
08 พ.ค. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566
07 เม.ย. 2566
ถึง
07 เม.ย. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2566
10 มี.ค. 2566
ถึง
10 มี.ค. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหม่มาก บ้านก้อทุ่ง,บ้านก้อหนอง,บ้านก้อจอก,บ้านก้อท่า หมู่ที่ 1-4 เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03 มี.ค. 2566
ถึง
03 มี.ค. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
23 ก.พ. 2566
ถึง
23 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านก้อทุ่ง,บ้านก้อหนอง,บ้านก้อจอก,บ้านก้อท่า หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ก.พ. 2566
ถึง
17 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ -ร่าง- ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาซื้อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก บ้านก้อทุ่ง,บ้านก้อหนอง,บ้านก้อจอก,บ้านก้อท่า หมู่ที่ 1-4 ตำบลก้อ เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b-dding)
15 ก.พ. 2566
ถึง
15 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสสายทาง ลพ.ถ.37048 สายหน้าโรงเรียนถ่านเทียมเก่า ระยะทาง 1,600.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
15 ก.พ. 2566
ถึง
15 ก.พ. 2566
ลำพูน ลี้ ทต.ก้อ ประกาศเทศบาลตำบลก้อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านก้อท่า หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสสายทาง ลพ.ถ.37006 สายป่าช้าบ้านก้อท่า ระยะทาง 1,000.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000.00

ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th