Responsive image
ระหว่างวันที่ 19-25 มีนาคม 2562 เทศบาลจะลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กับ สุนัข แมว ในพื้นที่ตามลำดับดังนี้ บ้านก้อทุ่่ง หมู่ที่ 1 บ้านก้อหนอง หมู่ที่ 2 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 บ้านก้อท่า หมู่ที่ 4
โพสต์โดย จตุพร จาตา เมื่อ 25 มี.ค. 2562 (12:44:23)
แสดงความคิดเห็น

883370
ที่ทำการเทศบาลตำบลก้อ
เลขที่ 99 บ้านก้อจอก หมู่ที่ 3 ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110
โทรศัพท์ : 053-096011 โทรสาร : 053-096011  อีเมล์ : 6510407@dla.dla.go.th admin@tambonkor.go.th tambonkor@hotmail.co.th

www.tambonkor.go.th