Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
Responsive image
 
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพธงชาติ สร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพื่อเป็นการสนับสนุนคุณธรรมจริยธรรมสร้างความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และแจ้งข้อมูลข่าวสารงานต่างๆ แก่พนักงาน เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ งานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและพร้อมบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ต่อไป บริเวณหน้าเสาธง หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2567