Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ เยี่ยมเยียนพนักงานเทศบาลตำบลก้อ (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ) ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน
Responsive image
 
วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลก้อ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพนักงานเทศบาลตำบลก้อ (ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก้อจัดสรร สังกัดเทศบาลตำบลก้อ) ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุขณะปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังในการทำงานของพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานรู้สึกว่ามีการสนับสนุนและและดูแลจากหน่วยงาน ด้วยความห่วงใยและความเอาใจใส่ในการทำงานของทุกคนในองค์กร เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากที่สุด และให้คำแนะนำในการป้องกันอุบัติเหตุในอนาคตอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่มุ่งมั่นให้เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ต่อไป
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2567