Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
กองสวัสดิการสังคม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวการบริหารงานบุคคล
เอกสารดาวน์โหลด
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรฐานการให้บริการ
E-service
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานสถานะการเงิน
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์/แจ้งการทุจริต
แจ้งร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ทต.ก้อ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอลี้ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง
Responsive image
 
วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายอุดม เชียงยศ นายกเทศมนตรีตำบลก้อ มอบหมายให้ นายพิชญะ สุยะมัน รองนายกเทศมนตรีตำบลก้อ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลก้อ (ศพอส) และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลก้อ ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุระดับอำเภอลี้ และคณะกรรมการ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง และการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยโดยตรงแก่ผู้สูงอายุ ให้คำแนะนำ ปรึกษา ดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง และสร้างขวัญกำลังใจให้กับกลุ่มเป้าหมาย
โพสเมื่อ : 11 มี.ค. 2567